12:59 | GMT: 10:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ASM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ATO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2014.
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
ECL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ECH 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
FIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HLD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LVC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
MYS 
NC 
 
NWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 i in.
RFK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SNX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
VTL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BARC.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.