14:09 | GMT: 12:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
CASPAR

Data
Spółka
Wydarzenie
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
CASPAR
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
CASPAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CASPAR
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
CASPAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
CASPAR
Dzień pierwszego notowania na NC 447.254 akcji serii A, 447.254 akcji serii B, 447.257 akcji serii C, 135.000 akcji serii D, 9.808 akcji serii F, 130.796 akcji serii G.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CASPAR
Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
CASPAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CASPAR
NWZA ws. powołania członka zarządu, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków zarządu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G oraz ich dematerializacji, zmiany statutu.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CASPAR
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
CASPAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
CASPAR
Wypłata dywidendy 0,61 zł na akcję.
CASPAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CASPAR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
CASPAR
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
CASPAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
CASPAR
ZWZA ws. m.in. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
CASPAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CASPAR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CASPAR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CASPAR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji serii A, B, C i H.
CASPAR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CASPAR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CASPAR
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
CASPAR
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CASPAR
Publikacja raportu za 2011 rok.
CASPAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CASPAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CASPAR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek