17:56 | GMT: 16:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
2CP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
FFI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IFR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MGA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCR 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów indywidualnych.
PRD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VRB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.004.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.