01:32 | GMT: 23:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CORMAY

Data
Spółka
Wydarzenie
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CORMAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.481.054 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CORMAY
Zakończenie zapisów na akcje serii L.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CORMAY
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii L.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CORMAY
NWZA ws. pokrywania akcji serii L wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji serii F oraz 60.189 akcji serii H.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
CORMAY
Dzień ostatniego notowania na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CORMAY
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
CORMAY
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
CORMAY
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
CORMAY
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok.
CORMAY
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CORMAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CORMAY
NWZA ws. m.in. udzielenia przez Zarząd informacji na temat: zobowiązań i wierzytelności spółki, statusu prac nad prospektem emisyjnym i realizacji projektu BlueBox oraz sytuacji kadrowej spółki.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CORMAY
NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego Prezesa Zarządu roszczeń o naprawienie szkód.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CORMAY
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 WZA z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz zmian w składzie RN.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.263.803 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 399.995 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 21.02.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CORMAY
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZA z dnia 21.02.2014r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CORMAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CORMAY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CORMAY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.039.816 akcji serii H i 200.000 akcji serii I.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CORMAY
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CORMAY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CORMAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CORMAY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CORMAY
WZA
CORMAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CORMAY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CORMAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CORMAY
NWZA ws. zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek