00:24 | GMT: 22:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
AHL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
AER 
NC 
 
NWZA ws. m.in. powołania członka Rady Administrującej oraz zmiany statutu.
COG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie w związku z zawarciem umowy kredytów.
CRM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
GEU 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
FSG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018.
NTU 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PFR 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
RWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DIS.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.