08:48 | GMT: 07:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BCM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
CRM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GNG 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
IDT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian składu RN oraz zmian statutu.
IQM 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na jej wniosek.
KAN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
MSX 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 WZA z 26 czerwca 2012 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ws. obniżenia kapitału zakładowego i in.
NFP 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany uchwały z dnia 15 marca 2011 roku dotyczącej przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej i in.
PHO 
NC 
 
WZA
QRK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
SEK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
SRT 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SHD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
TDX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.