01:25 | GMT: 23:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ACTION

Data
Spółka
Wydarzenie
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ACTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ACTION
NWZA ws. połączenia spółki ze spółką zależną: ACTIONMED Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu.
ACTION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ACTION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ACTION
NWZA ws. połączenia ze spółkami zależnymi: ACTINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, "SFERIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu, RETAILWORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, GRAM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu, zatwierdzenia powołania członka niezależnego RN w trybie dokooptowania oraz dokonania wyboru nowego członka niezależnego RN.
ACTION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ACTION
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ACTION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ACTION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ACTION
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
ACTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych i zmiany uchwały Nr 3 NWZ sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych z dnia 30 września 2011 roku oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ACTION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ACTION
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZ z 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych i zmiany statutu.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ACTION
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
ACTION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
ACTION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ACTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ACTION
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ACTION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
ACTION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ACTION
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ACTION
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ACTION
NWZA ws. wyboru niezależnego członka RN i zmiany statutu.
ACTION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ACTION
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ACTION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ACTION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ACTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ACTION
NWZA ws. zmiany statutu.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ACTION
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
ACTION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
ACTION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
ACTION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ACTION
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ACTION
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
ACTION
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ACTION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ACTION
WZA
ACTION
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek