12:50 | GMT: 10:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ACT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
EKP 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
FHD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 z dnia 17.07.2012r oraz zmiany statutu.
HLD 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IFC 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
MAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MBR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
RNC 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ANTO.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.