Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 4 kwietnia 2019

AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AZTEC AZC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BENEFIT BFT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BUMECH BMC GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FORTE FTE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMPERA IMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INPRO INP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POLICE PCE GPW NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
WORKSERV WSE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 171.750 akcji serii R, 225.750 akcji serii U, 98.315 akcji serii W.