Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 lipca 2018

APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
BIOFACTOR BFC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
DGA DGA GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017, przeniesienia statutowej siedziby spółki do Estonii oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości spółki.
MAXCOM MXC GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MMAKERS MMF NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, wycofania ich z obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PGFGROUP PGV GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TBULL TBL GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.