Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 stycznia 2016

4FUNMEDIA 4FM GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia programu opcji menedżerskich oraz zmiany uchwały nr 3 z 10 listopada 2015 w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
ARENAPL ARE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DAMFINW DIN NC Początek zapisów na akcje serii D.
DIGITREE DTR GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii C.
KREC KRC GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 17/04/2014 ZWZ z 29 kwietnia 2014 roku.
MDIENERGIA MDI GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Alei Wyścigowej 6, 02 681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412227 i wyrażenia zgody na plan połączenia opublikowany na stronie internetowej spółki w dniu 14.12.2015 r.
SURFLAND SSK NC NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.