Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 stycznia 2013

BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFH EFH GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GRUPAREC GRC NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
HAMBURGER MRH NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IBSM IBS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MGAMES MGS NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PFH PFH NC NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz powołania/odwołania członków RN.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Caterpillar CAT.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.