Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 października 2010

KREC KRC GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
KREDYTIN KRI GPW Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych.
MOMO MOM NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OTMUCHOW OTM GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PCCINTER PCI GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
TRANSPOL TRN GPW Zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów. Ustalenie ceny emisyjnej.
TVN TVN GPW przed sesją Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,41$).
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,53$).
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,71$).
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,34$).
Ford F.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,38$).