Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 maja 2020

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za 2019 rok.
ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2019.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
POLMT PME NC NWZA ws. wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu na NC.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.