EXIMIT

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2020 EXIMIT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
20 sierpnia 2020 EXIMIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
14 sierpnia 2020 EXIMIT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 EXIMIT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 EXIMIT Publikacja raportu za 2019 rok.
20 września 2019 EXIMIT Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.830 akcji serii B, 3.830 akcji serii C, 3.830 akcji serii D, 1.100 akcji serii G.
11 maja 2018 EXIMIT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
12 kwietnia 2018 EXIMIT Początek przyjmowania zapisów na akcje serii G.