Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 kwietnia 2024

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) marzec -0,2 % 0,4 % 0,7 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna luty
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) luty -0,1 % 0,7 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) luty -0,2 % 0,4 % 0,3 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu marzec 50 49,2
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu marzec 51,4 51,1 51,5
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu marzec 45,2 45 44
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu marzec 50,4 48,9 48,7
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 46,2 45,8 47,1
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 41,9 41,6 42,5
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 46,1 45,7 46,5
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu marzec 50,8 52
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 50,3 49,9 47,5
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) luty 0,5 % 0,2 % 0 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny luty 60,38 tys. 56,4 tys. 56,09 tys.
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. marzec
Inflacja CPI wst. (m/m) marzec 0,4 % 0,6 % 0,4 %
Inflacja HICP wst. (m/m) marzec 0,6 % 0,7 % 0,6 %
Inflacja CPI wst. (r/r) marzec 2,2 % 2,2 % 2,5 %
Inflacja HICP wst. (r/r) marzec 2,3 % 2,4 % 2,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto