Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 kwietnia 2024

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) marzec -0,2 % 0,4 % 0,7 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 50,3 49,9 47,5
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) luty 0,5 % 0,2 % 0 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny luty 60,38 tys. 56,4 tys. 56,09 tys.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto