Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 kwietnia 2024

16:00 USA USA Liczba wakatów wg JOLTS luty 8,756 mln 8,75 mln 8,748 mln
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) luty 0,3 % 0,5 % -0,3 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) luty 1,3 % 1,4 % -6,9 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) luty 1,4 % 1 % -3,8 %
16:10 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
18:05 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
19:30 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -2,29 mln brk -2 mln brk 9,34 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto