Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 kwietnia 2024

09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 41,9 41,6 42,5
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. marzec
Inflacja CPI wst. (m/m) marzec 0,4 % 0,6 % 0,4 %
Inflacja HICP wst. (m/m) marzec 0,6 % 0,7 % 0,6 %
Inflacja CPI wst. (r/r) marzec 2,2 % 2,2 % 2,5 %
Inflacja HICP wst. (r/r) marzec 2,3 % 2,4 % 2,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto