Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 kwietnia 2024

00:01 Australia Australia Indeks PMI dla przemysłu fin. marzec 47,3 46,8 47,8
02:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) marzec 0,1 % -0,1 %
02:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA marzec
07:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu marzec 59,1 59,2 56,9
08:10 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) marzec -15,3 % -15,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto