Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Szwajcaria

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 kwietnia 2024

08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna luty
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) luty -0,1 % 0,7 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) luty -0,2 % 0,4 % 0,3 %
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu marzec 45,2 45 44
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto