Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 lutego 2021

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) styczeń -0,3 % 0,3 % 0,8 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. styczeń
Inflacja CPI wst. (m/m) styczeń 0,2 % -0,1 % 0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) styczeń 0,3 % 0,0 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) styczeń 0,6 % 0,4 % 0,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) styczeń 0,8 % 0,4 % 0,0 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB wst. (k/k) IV kw. -2,0 % -2,2 % 15,9 %
PKB wst. (r/r) IV kw. -6,6 % -6,7 % -5,0 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB s.a. wst. (k/k) IV kw. -0,7 % -1,0 % 12,5 %
PKB s.a. wst. (r/r) IV kw. -5,1 % -5,4 % -4,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto