Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Francja

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 lutego 2021

08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. styczeń
Inflacja CPI wst. (m/m) styczeń 0,2 % -0,1 % 0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) styczeń 0,3 % 0,0 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) styczeń 0,6 % 0,4 % 0,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) styczeń 0,8 % 0,4 % 0,0 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto