Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 3 lutego 2021

01:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) grudzień 10,9 % 2,5 % 3,4 %
01:30 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług styczeń 52,0 55,5 56,3
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług styczeń 52,8 53,0 52,3
08:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) styczeń 14,97 % 14,68 % 14,6 %
08:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) styczeń 26,16 % 25,15 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług styczeń 41,7 45,3 48,0
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług styczeń 44,7 39,5 39,7
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. styczeń 47,3 46,5 49,1
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. styczeń 46,7 46,8 47,0
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. styczeń 45,4 45,0 46,4
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. styczeń 39,5 38,8 49,4
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 0,8 % 0,7 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień -1,1 % -1,2 % -1,9 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. styczeń
Inflacja CPI wst. (m/m) styczeń 0,5 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) styczeń 0,2 % -0,1 % -0,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) styczeń 0,9 % 0,5 % -0,3 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 8,1 % -4,1 %
14:15 USA USA Raport ADP styczeń 174 tys. 45 tys. -78 tys.
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług fin. styczeń 58,3 57,5 54,8
16:00 USA USA Raport ISM dla usług styczeń
Indeks ISM dla usług styczeń 58,7 56,8 57,7
Indeks aktywności biznesowej styczeń 59,9 57,3 60,5
Indeks zatrudnienia (ISM dla usług) styczeń 55,2 48,7
Indeks cen płaconych (ISM dla usług) styczeń 64,2 64,4
16:00 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych luty
Stopa referencyjna luty 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa lombardowa luty 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa depozytowa luty 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa redyskontowa luty 0,11 % 0,11 % 0,11 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -0,99 mln brk 0,4 mln brk -9,9 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,47 mln brk 1,6 mln brk 2,47 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,01 mln brk -0,4 mln brk -0,8 mln brk
16:30 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP luty
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
20:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
23:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
23:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto