Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 1 lutego 2021

01:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) styczeń 0,2 % 0,5 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 49,8 49,7 50,0
01:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę styczeń 2,3 9,2
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 51,5 52,7 53,0
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu styczeń 57,7 56,0 56,4
06:30 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) luty 19,7 % 11,7 %
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna grudzień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) grudzień -9,6 % -2,6 % 1,1 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) grudzień 1,5 % 5,0 % 5,0 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna grudzień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) grudzień 2,6 % -2,0 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) grudzień 4,7 % 1,5 % 1,8 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu styczeń 62,4 65,0 64,9
09:00 Polska Polska Indeks PMI dla przemysłu styczeń 51,9 51,3 51,7
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu styczeń 54,9 51,6
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. listopad 836 mln 811 mln 894 mln
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu styczeń 49,3 50,9 51,0
09:30 Szwecja Szwecja Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB s.a. (k/k) IV kw. 0,5 % 0,7 % 4,9 %
PKB w.d.a. (r/r) IV kw. -2,6 % -2,3 % -2,5 %
09:30 Czechy Czechy Indeks PMI dla przemysłu styczeń 57,0 55,7 57,0
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu styczeń 59,4 57,0 58,0
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu styczeń 55,1 52,4 52,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 51,6 51,5 51,1
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 57,1 57,0 58,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 54,8 54,7 55,2
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu styczeń 51,8 52,2 52,0
10:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia grudzień 9,0 % 8,8 % 8,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny grudzień 103,4 tys. 105,0 tys. 105,3 tys.
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) grudzień 0,7 % 0,9 % 0,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 54,1 52,9 57,5
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia grudzień 8,3 % 8,3 % 8,3 %
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu styczeń 54,4 57,9
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. styczeń 59,2 59,1 57,1
16:00 USA USA Raport ISM dla przemysłu styczeń
Indeks ISM dla przemysłu styczeń 58,7 60,0 60,5
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) styczeń 52,6 51,7
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) styczeń 82,1 77,0 77,6
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) styczeń 61,1 67,5
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) grudzień 1,0 % 0,9 % 1,1 %
20:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
21:10 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto