Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 lutego 2021

04:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych luty 0,1 % 0,1 % 0,1 %
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Sytuacja na rynku pracy IV kw.
Stopa bezrobocia IV kw. 4,9 % 5,6 % 5,3 %
Zmiana zatrudnienia (k/k) IV kw. 0,6 % 0,0 % -0,8 %
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) IV kw. 0,5 % 0,5 % 0,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto