Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 2 lutego 2021

04:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych luty 0,1 % 0,1 % 0,1 %
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja IPPI (r/r) grudzień 0,27 % -0,71 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) styczeń -0,3 % 0,3 % 0,8 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. styczeń
Inflacja CPI wst. (m/m) styczeń 0,2 % -0,1 % 0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) styczeń 0,3 % 0,0 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) styczeń 0,6 % 0,4 % 0,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) styczeń 0,8 % 0,4 % 0,0 %
09:00 Czechy Czechy Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB s.a. wst. (k/k) IV kw. 0,3 % -2,5 % 6,9 %
PKB s.a. wst. (r/r) IV kw. -5,0 % -7,7 % -5,0 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 1,0 % 0,0 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 6,8 % 5,5 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB wst. (k/k) IV kw. -2,0 % -2,2 % 15,9 %
PKB wst. (r/r) IV kw. -6,6 % -6,7 % -5,0 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB s.a. wst. (k/k) IV kw. -0,7 % -1,0 % 12,5 %
PKB s.a. wst. (r/r) IV kw. -5,1 % -5,4 % -4,3 %
20:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
20:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -4,26 mln brk 0,4 mln brk -5,27 mln brk
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Sytuacja na rynku pracy IV kw.
Stopa bezrobocia IV kw. 4,9 % 5,6 % 5,3 %
Zmiana zatrudnienia (k/k) IV kw. 0,6 % 0,0 % -0,8 %
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) IV kw. 0,5 % 0,5 % 0,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto