Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 5 listopada 2020

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Głosowanie ws. stóp procentowych listopad 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Wartość programu QE (GPB) listopad 895 mld 845 mld 745 mld
Stopa procentowa listopad 0,1 % 0,1 % 0,1 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle wrzesień
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) wrzesień 0,5 % 2,0 % 4,9 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) wrzesień 1,1 % -3,8 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) wrzesień -1,9 % -1,2 % -1,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji III kw.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE listopad
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) wrzesień -2,6 % -0,4 %
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych listopad 0,0 % 0,0 % 0,0 %
10:15 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna wrzesień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) wrzesień -2,0 % -1,0 % 4,2 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) wrzesień 2,2 % 2,8 % 4,4 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro KE opublikuje prognozy gospodarcze
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto