Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 5 listopada 2020

13:30 USA USA Raport Challengera październik 80,67 tys. 118,8 tys.
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k) III kw. -8,9 % -10,0 % 8,5 %
14:30 USA USA Wydajność pracy wst. (k/k) III kw. 4,9 % 3,6 % 10,6 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 751 tys. 733 tys. 758 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -36 mld -26 mld 29 mld
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych listopad 0-0,25 % 0-0,25 % 0-0,25 %
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC listopad
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto