Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 6 listopada 2020

00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) wrzesień -10,2 % -10,7 % -6,9 %
01:30 Australia Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej IV kw.
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa wrzesień
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) wrzesień 1,6 % 2,7 % 0,5 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) wrzesień -7,3 % -6,5 % -8,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) wrzesień -3,8 % -11,2 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) wrzesień -0,5 % 3,0 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) wrzesień -5,75 mld -6,32 mld -7,71 mld
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. wrzesień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) wrzesień 2,3 % 6,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) wrzesień -1,0 % 0,0 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) wrzesień 2,2 % -2,0 % -2,0 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) wrzesień -3,4 % -3,8 % -5,7 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. wrzesień 1141 mln 272 mln
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) wrzesień 34,4 mld 18,0 mld 8,9 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) wrzesień -1,5 % -3,9 % -5,5 %
09:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) październik 0,3 % 0,5 % 1,6 %
10:00 Włochy Włochy Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) wrzesień -0,8 % -1,4 % 8,2 %
12:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) październik 0,7 % 0,6 %
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy październik
Płaca godzinowa (m/m) październik 0,1 % 0,2 % 0,0 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym październik 638 tys. 600 tys. 672 tys.
Długość tygodnia pracy październik 34,8 godz. 34,7 godz. 34,8 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym październik 906 tys. 700 tys. 892 tys.
Stopa bezrobocia październik 6,9 % 7,6 % 7,9 %
Płaca godzinowa (r/r) październik 4,5 % 4,6 % 4,6 %
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy październik
Zmiana zatrudnienia na pełny etat październik 69,1 tys. 334 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu październik 14,5 tys. 44,2 tys.
Stopa bezrobocia październik 8,9 % 9,0 % 9,0 %
Zmiana zatrudnienia październik 83,6 tys. 100 tys. 378,2 tys.
15:00 Kanada Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
15:35 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Stopa referencyjna listopad 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa redyskontowa listopad 0,11 % 0,11 % 0,11 %
Stopa lombardowa listopad 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa depozytowa listopad 0,00 % 0,00 % 0,00 %
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. październik 54,5 55,2 54,3
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) wrzesień 0,4 % -0,1 % 0,4 %
16:00 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP listopad
19:05 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 226 221
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) wrzesień 16,2 mld 8,5 mld -6,9 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto