Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 5 listopada 2020

01:30 Australia Australia Bilans handlu zagranicznego (AUD) wrzesień 5,63 mld 3,7 mld 2,62 mld
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Głosowanie ws. stóp procentowych listopad 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Wartość programu QE (GPB) listopad 895 mld 845 mld 745 mld
Stopa procentowa listopad 0,1 % 0,1 % 0,1 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle wrzesień
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) wrzesień 0,5 % 2,0 % 4,9 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) wrzesień 1,1 % -3,8 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) wrzesień -1,9 % -1,2 % -1,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji III kw.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE listopad
09:00 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) wrzesień -2,0 % -0,8 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) wrzesień 0,4 % 0,6 % -0,1 %
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) wrzesień 5,8 % 4,0 %
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) wrzesień -2,6 % -0,4 %
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych listopad 0,0 % 0,0 % 0,0 %
10:15 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna wrzesień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) wrzesień -2,0 % -1,0 % 4,2 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) wrzesień 2,2 % 2,8 % 4,4 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro KE opublikuje prognozy gospodarcze
13:30 USA USA Raport Challengera październik 80,67 tys. 118,8 tys.
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k) III kw. -8,9 % -10,0 % 8,5 %
14:30 USA USA Wydajność pracy wst. (k/k) III kw. 4,9 % 3,6 % 10,6 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 751 tys. 733 tys. 758 tys.
14:30 Czechy Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych listopad 0,25 % 0,25 % 0,25 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -36 mld -26 mld 29 mld
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych listopad 0-0,25 % 0-0,25 % 0-0,25 %
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC listopad
22:30 Australia Australia Indeks PSI dla usług październik 51,4 36,2
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto