Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 4 listopada 2020

00:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ wrzesień
01:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) wrzesień -1,1 % -1,5 % -4,0 %
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług październik 56,8 55,2 54,8
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług październik 54,1 51,2 49,8
09:00 Czechy Czechy Stopa bezrobocia październik 3,7 % 3,8 % 3,8 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług październik 41,4 40,0 42,4
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług październik 46,7 47,0 48,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. październik 46,5 46,5 47,5
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. październik 49,5 48,9 50,6
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. październik 46,9 46,2 48,0
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. październik 51,4 52,3 56,1
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka wrzesień
Inflacja PPI (m/m) wrzesień 0,3 % 0,3 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) wrzesień -2,4 % -2,4 % -2,6 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 3,8 % 1,7 %
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH październik
14:15 USA USA Raport ADP październik 365 tys. 600 tys. 753 tys.
14:30 USA USA Handel zagraniczny wrzesień
Import (USD) wrzesień 240,2 mld 239,0 mld
Eksport (USD) wrzesień 176,4 mld 172,0 mld
Bilans handlu zagranicznego (USD) wrzesień -63,9 mld -63,9 mld -67,0 mld
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) wrzesień -3,25 mld -2,78 mld -3,21 mld
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług fin. październik 56,9 56,0 54,6
16:00 USA USA Raport ISM dla usług październik
Indeks zatrudnienia (ISM dla usług) październik 50,1 51,8
Indeks cen płaconych (ISM dla usług) październik 63,9 59,0
Indeks aktywności biznesowej październik 61,2 62,0 63,0
Indeks ISM dla usług październik 56,6 57,5 57,8
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,54 mln brk -1,2 mln brk -0,9 mln brk
Zmiana zapasów ropy tydzień -8,0 mln brk 2,0 mln brk 4,3 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,58 mln brk -2,0 mln brk -4,5 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto