Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 5 listopada 2020

08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle wrzesień
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) wrzesień 0,5 % 2,0 % 4,9 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) wrzesień 1,1 % -3,8 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) wrzesień -1,9 % -1,2 % -1,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto