23:12 | GMT: 21:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TVN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TVN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
TVN
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji serii F z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
TVN
Dzień wykupu akcji spółki przez Southbank Media Limited po cenie 20 zł za akcję.
TVN
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
TVN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG30, WIG30TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-media.
TVN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Southbank Media Limited.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TVN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Southbank Media Limited.
TVN
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
TVN
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
TVN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
TVN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
TVN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2014 rok.
TVN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
TVN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
TVN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty za 2013r, oraz zmiany statutu.
TVN
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
TVN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TVN
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
TVN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,64 zł na akcję.
TVN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
TVN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TVN
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2012 rok.
TVN
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2012 roku.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TVN
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TVN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TVN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TVN
WZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2011 rok.
TVN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2011 roku.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TVN
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
TVN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
TVN
WZA
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2010 rok.
TVN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek