02:32 | GMT: 00:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.
MBK 
GPW 
 
WZA
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
BDL 
GPW 
 
WZA
CIE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
ESC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMC 
GPW 
 
WZA
EPI 
NC 
 
WZA
 
GPW 
 
WZA
ICD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
KPL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
QRS 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
WZA
WAX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.