06:19 | GMT: 04:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
STOPKLA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
STOPKLA
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
STOPKLA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA.
STOPKLA
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA z 6,20 zł na 7 zł za sztukę.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
STOPKLA
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na NC.
STOPKLA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2018 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
STOPKLA
NWZA ws. zmiany statutu, w szczególności w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2017 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2016 rok.
STOPKLA
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz zmiany statutu.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
STOPKLA
Dzień pierwszego notowania na NC 4.641.304 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2015 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
STOPKLA
Przydział akcji serii E.
STOPKLA
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych.
STOPKLA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych.
STOPKLA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
STOPKLA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC, wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2014 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
STOPKLA
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STOPKLA
Pierwszy dzień notowań na NC 4.254.710 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STOPKLA
Przydział akcji serii D.
STOPKLA
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
STOPKLA
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
STOPKLA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STOPKLA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2013 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
STOPKLA
NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ksiąg rachunkowych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STOPKLA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2012 rok.
STOPKLA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
STOPKLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STOPKLA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STOPKLA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
STOPKLA
Publikacja raportu za 2011 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
STOPKLA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i C.
STOPKLA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
STOPKLA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
STOPKLA
WZA
STOPKLA
Publikacja raportu za 2010 rok.
STOPKLA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STOPKLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
STOPKLA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
STOPKLA
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek