04:52 | GMT: 02:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
08N 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ASR 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
AUG 
GPW 
 
NWZA
BTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
FOR 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
ITM 
GPW 
 
Początek notowań spółki BRIJU (BRI) pod nazwą ITMTRADE (ITM) w związku ze zmianą firmy.
KFM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PRL 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
RFK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VTI 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 840.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.000.000 akcji serii F, 15.000.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.