07:36 | GMT: 06:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
11B 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADV 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
IOD 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LKD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MMD 
NC 
 
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MSP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ORN 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 644.300 akcji serii A, 171.270 akcji serii B, 109.093 akcji serii C, 99.100 akcji serii D, 25.771 akcji serii E, 32.77 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
PLZ 
GPW 
 
NWZA
SBE 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 13.737.500 akcji serii A oraz 4.000.000 akcji serii B.
STK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SGN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.