06:22 | GMT: 04:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SOHODEV

Data
Spółka
Wydarzenie
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.
SOHODEV
NWZA ws. przedłużenia okresu upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do zbycia aktywów w celu spłaty obligacji serii B3, realizacji skupu akcji własnych, umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SOHODEV
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SOHODEV
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Komitetu Audytu.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SOHODEV
NWZA ws. uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SOHODEV
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia i utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i utworzenia kapitału rezerwowego.
SOHODEV
NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SOHODEV
NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą PZO Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
SOHODEV
Początek notowań spółki BLACKLION (BLI) pod nazwą SOHODEV (SHD), w związku ze zmianą firmy.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty, zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
SOHODEV
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu akcji własnych oraz zmiany statutu.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.
SOHODEV
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obnizenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SOHODEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SOHODEV
NWZA ws. zatwierdzenia członków RN wybranych w drodze kooptacji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SOHODEV
WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SOHODEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SOHODEV
WZA
SOHODEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SOHODEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SOHODEV
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
SOHODEV
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
SOHODEV
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
SOHODEV
WZA


«Powrót do terminarza spółek