12:13 | GMT: 10:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AED 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, udzielenia absolutorium członkom RN z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku oraz zmian w statucie.
DTR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DNP 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
HTM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JWW 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A2 i 150.000 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A2 i C.
LKD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra" w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu oraz zmian w składzie RN.
PIW 
GPW 
 
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii G wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
SHD 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia i utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i utworzenia kapitału rezerwowego.
SNS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TOR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.