14:51 | GMT: 12:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SELENAFM

Data
Spółka
Wydarzenie
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SELENAFM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SELENAFM
NWZA ws. uzupełnienia w składzie RN oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SELENAFM
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 31.01.2012 oraz uzupełnienia składu RN.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
SELENAFM
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SELENAFM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SELENAFM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SELENAFM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SELENAFM
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SELENAFM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany regulaminu RN.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SELENAFM
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
SELENAFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
SELENAFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SELENAFM
WZA
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SELENAFM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SELENAFM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
SELENAFM
NWZA ws. zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek