06:38 | GMT: 04:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
AHL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,87 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2016.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za lata poprzednie.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,05 zł na akcję.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
ICM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
MPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.
MTS 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PCG 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany nazwy spółki.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
PLT 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
SAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017
TRN 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
VTG 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Fedha sp. z o.o. po cenie 3,70 zł za akcję.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.