02:09 | GMT: 00:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RADPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
RADPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RADPOL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.
RADPOL
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF z 1,32 zł na 2,00 zł za sztukę.
RADPOL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.
RADPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za 2019 rok.
RADPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
RADPOL
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
RADPOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za 2018 rok.
RADPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
RADPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
RADPOL
Publikacja raportu na 2017 rok.
RADPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RADPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
RADPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
RADPOL
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E w ramach wykonywania prawa poboru.
RADPOL
Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E.
RADPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.540.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RADPOL
Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii E.
RADPOL
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E w ramach wykonywania prawa poboru.
RADPOL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
RADPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych.
RADPOL
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej i in.
RADPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RADPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku oraz zmiany statutu.
RADPOL
Publikacja raportu za 2016 rok.
RADPOL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
RADPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej.
RADPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
RADPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
RADPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RADPOL
Publikacja raportu za 2015 rok.
RADPOL
NWZA ws. połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
RADPOL
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RADPOL
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
RADPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
RADPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RADPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
RADPOL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RADPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RADPOL
NWZA ws. połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RADPOL
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
RADPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
RADPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
RADPOL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RADPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RADPOL
NWZA ws. wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla członków zarządu, uchylenia uchwały nr 4 WZA z dnia 10.02.2012r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RADPOL
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RADPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
RADPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RADPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
RADPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RADPOL
NWZA ws. połączenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z Rurgaz sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RADPOL
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RADPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
RADPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RADPOL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
RADPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
RADPOL
NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu.
RADPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RADPOL
NWZA ws. upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych oraz dokonania zmian w kapitałach własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RADPOL
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
RADPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
RADPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
RADPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RADPOL
WZA
RADPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RADPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RADPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RADPOL
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek