06:48 | GMT: 04:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADS 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i serii K do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
AWB 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CDL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
NWZA ws. sprzedaży nieruchomości.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
IVE 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 440.000 serii B, 100.000 serii C oraz 600.000 serii E.
NDA 
GPW 
 
Zwieszenie notowań akcji spółki w związku z jej połączeniem ze spółką PKO Bank Polski S.A.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2014 roku.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SCM 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SCM 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
YCO 
NC 
 
NWZA ws. nabycia prawa własności nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.