23:34 | GMT: 21:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
PELION

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PELION
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PELION
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
PELION
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.
PELION
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
PELION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.
PELION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
PELION
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
PELION
Dzień wykupu akcji spółki przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. po cenie 59,04 zł za akcję.
PELION
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
PELION
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PELION
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59,04 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PELION
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z 52,33 zł na 59,04 zł.
PELION
NWZA ws. finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
PELION
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 52,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.
PELION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PELION
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
PELION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PELION
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PELION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
PELION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PELION
ZWZA ws. zmiany uchwały nr 24 WZA z dnia 30.04.2014 r., umorzenia akcji własnych, podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz zmiany statutu.
PELION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PELION
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PELION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
PELION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
PELION
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PELION
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
PELION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PELION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.400 akcji zwykłych na okaziciela serii P1.
PELION
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PELION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii O4.
PELION
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PELION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
PELION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
PELION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
PELION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PELION
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PELION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PELION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PELION
Początek notowań spółki PGF (PGF) pod nazwą PELION (PEL), w związku ze zmianą firmy.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PELION
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w statucie.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PELION
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1 i O2.
PELION
Wypłata dywidendy 1,23 zł na akcję.
PELION
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,23 zł na akcję.
PELION
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,23 zł na akcję.
PELION
WZA
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PELION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PELION
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PELION
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1.
PELION
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek