15:19 | GMT: 13:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OTMUCHOW

Data
Spółka
Wydarzenie
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OTMUCHOW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.748.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW
Dzień ostatniego notowania na GPW 12.748.250 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OTMUCHOW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.748.250 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW
Przydział akcji serii E objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
OTMUCHOW
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
OTMUCHOW
Zakończenie notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW
Początek notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
OTMUCHOW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OTMUCHOW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2016 roku, połączenia ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, połączenia ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oraz połączenia ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OTMUCHOW
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
OTMUCHOW
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz połączenia ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
OTMUCHOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
OTMUCHOW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
OTMUCHOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
OTMUCHOW
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
OTMUCHOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
OTMUCHOW
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
OTMUCHOW
WZA
OTMUCHOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
OTMUCHOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
OTMUCHOW
NWZA ws. sporządzania, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
OTMUCHOW
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
OTMUCHOW
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
OTMUCHOW
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
OTMUCHOW
Debiut spółki na GPW.
OTMUCHOW
Przydział akcji serii B i D.


«Powrót do terminarza spółek