21:56 | GMT: 19:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu przez spółkę.
AML 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BOW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CLN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ERC 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) oraz powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
GKP 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
OTM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PRF 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 186.257 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PUN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
RVU 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.