00:43 | GMT: 22:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
AWM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł.
AML 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,55 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ESS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.
I2D 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.000.000 akcji serii A i 1.700.000 akcji serii B.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.705 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok 2015.
OPM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz scalenia akcji i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela.
PPC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
POM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
PND 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 336.800 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SNW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały WZ nr 4/XI/2013 z 27 listopada 2013 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu i wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą WZ nr 4/VI/2015 z 26 czerwca 2015 oraz zmiany statutu.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
UNW 
GPW 
 
ZWZA
UNW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 euro na akcję.
VGO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,49 zł na akcję.
WTN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
AMAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.