22:26 | GMT: 20:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OPENFIN

Data
Spółka
Wydarzenie
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OPENFIN
NWZA ws. zmiany uchwał WZ nr 5 i 6 z dn. 30 czerwca 2020 r., uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OPENFIN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OPENFIN
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
OPENFIN
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPENFIN
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
OPENFIN
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
OPENFIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OPENFIN
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
OPENFIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.203.973 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
OPENFIN
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
OPENFIN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
OPENFIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPENFIN
Zawieszenie obrotu prawami do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
OPENFIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPENFIN
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E.
OPENFIN
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPENFIN
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPENFIN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E.
OPENFIN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
OPENFIN
NWZA ws. powołania członków RN.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OPENFIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
OPENFIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu zasiadania w komitetach RN.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OPENFIN
NWZA ws. połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o.
OPENFIN
NWZA ws. połączenia spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o. oraz powołania członka RN.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OPENFIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
OPENFIN
NWZA ws. m.in. powołania członka RN.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OPENFIN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
OPENFIN
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OPENFIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 106.663 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OPENFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
OPENFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
OPENFIN
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
OPENFIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
OPENFIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
OPENFIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz zmiany w składzie RN.
OPENFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
OPENFIN
WZA
OPENFIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
OPENFIN
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OPENFIN
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OPENFIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
OPENFIN
Debiut spółki na GPW.
OPENFIN
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
OPENFIN
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
OPENFIN
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych.
OPENFIN
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek