22:45 | GMT: 20:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN.
APT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CIG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IVE 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały numer 16 ZWZ z 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C oraz emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
KTY 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 11,50 zł na akcję.
MFD 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MOD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
VER 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
OPF 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
P2B 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, G i H, zmiany statutu i in.
RBC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZ z 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz miany w składzie RN.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
COST.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.